ي مثل ياسين

نرم نرمك ميرسد اينك بهار

1392/2/14 15:15
نویسنده : مامي ياسين
551 بازدید
اشتراک گذاری

نرم نرمک می رسد اینک بهار،

خوش بحال روزگار،

خوش بحال چشمه ها و دشت ها،

خوش بحال دانه ها و سبزه ها،

خوش بحال غنچه های نیمه باز

پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!