.: زندگی بهاری بابایی و مامی یاسین تا این لحظه ، 14 سال و 4 ماه و 9 روز سن دارد :.
.: یاسین تا این لحظه ، 3 سال و 11 ماه و 3 روز سن دارد :.