ي مثل ياسين

مطالب رمز دار

با اجازه از دوست عزیزم که در جایی نوشته بودند: به حرمت اخلاق و دوستی به نوشته های هم احترام بگذاریم هیچ وقت از خانه مجازی هیچکس جمله ای کوتاه و یا حتی عبارتی را بدون اجازه صاحبخانه بر نداریم... انشاال... شرح دلنوشته ها و بیقراریهایم کم نیست می توانم با دیگران تقسیمش کنم چه کنم که از خود اختیاری ندارم دوستان و همراهانی که تا به حال دلنوشته ها و شرح انتظارات مرا خواندند خوب میدانند که مخاطب اصلی نامه ها پسرم یاسین بوده و لا غیر روزی که تصمیم به ساخت این خانه مجازی را گرفتم دلخوش به این بودم که اینجا و در این محل تنها جایی هست که بی پروا و فقط برای خودش می تونم حرف ب...
23 فروردين 1394

تبریک سال نو

سلام  یاسینم پسر شیرین و حالا یک سال و دوماهه من عزیزترینتم در همین ابتدا بایست به خاطر حضور کم رنگم عذرخواهی کنم مرا به دلیل این ریخت و پاشهای دنیایی (کار و مشغله فراوان ) ببخش میوه دلم خوب به خاطر دارم زمانی را که در خانه قلبم ارام نشستی اولین لبخند شیرینت و اولین نگاه پرمهرت را، امروز در استانه ورود به روز مقدس مادر برایت می نویسم از خاطرات تلخ و شیرین این یکسال باهم بودنمان و خدا را در همین لحظه به خاطر این امانت که به من سپرده شاکرم .    یارب این نوگل خندان که سپردی به منش    می سپارم به تو از دست حسود چمنش یاسین جان حضور سبز تو دراین یکسالی که گذشت شیرین ترین روزهای...
18 فروردين 1394
1